KOOLITUS MANIKÜÜR

Catherine Stuudio omab Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolituslitsentsi ja koolituskeskuse luba nr. 19492. Vastavalt seadusele on teil võimalik koolituskulud oma tuludest maha arvata. Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt keskhariduse olemasolu, soov ennast täiendada. Koolitusele vastuvõtt toimub õppija kirjaliku avalduse esitamisel ning õpingute alustajat teavitatakse telefoni ja e-posti teel. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Pikkade koolituste korral on võimalik maksta maksegraafiku alusel. Maksegraafiku korral tuleb viimane makse tasuda 2 nädalat enne kursuse lõppu. Õppija koolitusest väljaarvamine toimub õppija poolt esitatud avalduse alusel. Koolitusest loobumise või koolituse katkestamise korral tagastatakse osavõtjale makstud õppetasu, millest on maha arvestatud oseletud loengute aeg ja 10% kursuse maksumusest Catherine Nail Collection poolt tehtud kulutuste katmiseks (registreerimiskulud, jaotusmaterjalide ettevalmistamine, materjalikulu jms. Catherine Nail Collection on välja töötanud kvaliteedi kontrollsüsteemi, mille abil teostatakse analüüs toimunud õppetöö ja õppekavade kvalteedi kohta. Tagasiside kuulajatega toimub ankeedi põhjal. Ankeedi täitmine on anonüümne ja vabatahtlik. Õppekeskkond võimaldab töövõtete praktiseerimist tingimustes, mis sarnanevad reaalsele töökohale ning vastavad sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele. Õppekeskkonna kvaliteedi tagab see, et samu ruume kasutavad ka ilusalongis töötavad meistrid oma professionaalse teenuse osutamisel ning ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

Catherine Studio koolituste eelised:

 1. Koolitusteenuse pakkumiseks vajalike lubade ja litsentside olemasolu. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt.
 2. Catherine Studio on saksa firma Catherine ametlik esindaja Eestis.
 3. Kogu toodang on valmistatud Saksamaal ning kõik tooted vastavad kõrgemateile Euroopa Liidu nõuetele. Töö Catherine toodetega tagab mugavuse, ohutuse ja prestiiži.

Õppe eesmärk: valmistada ette õppija iseseisvaks tööks

Õppekava maht: 74 õppetundi

Maksumus: 360 eurot

Hind sisaldab teooriat, õppematerjale, desinfektsiooni vahendeid, kõike vajalikku praktiliste ülesannete teostamiseks, instrumente, aparaate, vajaminevaid professionaalseid töömaterjale ja vahendeid

Programm:

 • Küünte ja naha anatoomia ja füsioloogia.
 • Töökoht ja sanitaarnormid.
 • Töötaja ja kliendi ohutustehnika.
 • Töövahendite (aparaadid, instrumendid, freesid jm) klassifikatsioon.
 • Töövahendite käsitlemine ja desinfitseerimine
 • Naturaalsete küünte vormid ja nende loomine maniküüris.
 • Töövõtted ja tehnoloogiad: klassikaline, aparaatne, kombineeritud maniküür.
 • Massaaž
 • Küünenaha katmine (lakk, geellakk)
 • Küünenaha ohutu eemaldamine kääride ja tangidega
 • Tugevdamine geellakiga
 • Materjali eemaldamine freeside ja viilidega
 • Professionaalsete töövõtete ja harjumuste kujundamine õppesalongis.

 Õpingute alustamise tingimused:

 • Kahepoolse lepingu sõlmimine
 • Tervisetõend
 • Isikuttõendav dokument

 Lõpetamise tingimused:

 • Õppeprogrammi läbimine täismahus
 • Teooriaeksam – tuleb sooritada positiivsele hindele
 • Praktikaeksam – tuleb sooritada positiivsele hindele

 Lõpetamisel antav dokument: tunnistus