KOOLITUS

Catherine Stuudio omab Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolituslitsentsi ja koolituskeskuse luba nr. 19492. Vastavalt seadusele on teil võimalik koolituskulud oma tuludest maha arvata.

Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt keskhariduse olemasolu, soov ennast täiendada. Koolitusele vastuvõtt toimub õppija kirjaliku avalduse esitamisel ning õpingute alustajat teavitatakse telefoni ja e-posti teel. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Pikkade koolituste korral on võimalik maksta maksegraafiku alusel. Maksegraafiku korral tuleb viimane makse tasuda 2 nädalat enne kursuse
lõppu. Õppija koolitusest väljaarvamine toimub õppija poolt esitatud avalduse alusel. Koolitusest loobumise või koolituse katkestamise korral tagastatakse osavõtjale makstud õppetasu, millest on maha arvestatud oseletud loengute aeg ja 10% kursuse maksumusest Catherine Nail Collection poolt tehtud kulutuste katmiseks (registreerimiskulud, jaotusmaterjalide ettevalmistamine, materjalikulu jms.)

Catherine Nail Collection on välja töötanud kvaliteedi kontrollsüsteemi, mille abil teostatakse analüüs toimunud õppetöö ja õppekavade kvalteedi kohta. Tagasiside kuulajatega toimub ankeedi põhjal. Ankeedi täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

Õppekeskkond võimaldab töövõtete praktiseerimist tingimustes, mis sarnanevad reaalsele töökohale ning vastavad sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele. Õppekeskkonna kvaliteedi tagab see, et samu ruume kasutavad ka ilusalongis töötavad meistrid oma professionaalse teenuse osutamisel ning ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

Catherine Studio koolituste eelised:

1. Koolitusteenuse pakkumiseks vajalike lubade ja litsentside olemasolu. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt.
2. Catherine Studio on saksa firma Catherine ametlik esindaja Eestis.
3. Kogu toodang on valmistatud Saksamaal ning kõik tooted vastavad kõrgemateile Euroopa Liidu nõuetele. Töö Catherine toodetega tagab mugavuse, ohutuse ja prestiiži.
4. Koolitusprogramm:
– kvaliteetne koolitus lühikese aja jooksul
– individuaalõppe soovitud aegadel
– praktilised ülesanded ja tööd tagavad põhjalikud oskused elukutse omandamiseks
– õpetame kliendipsühholoogiat ja etiketti
5. Individuaalne väljaõpe:
– koolitused toimuvad väikestes gruppides, maksimaalselt 2-4 inimest või üks ühele koos koolitajaga, hind sellest ei muutu.
6. Praktika:
– me hindame oma reputatsiooni. Praktika modellidega toimub kuni programmi täieliku läbimiseni.
7. Koolituse materjalid ja töövahendid:
– kõik vajalik on koolitaja poolt.
8. Koolitajad:
– meie koolituskeskuses töötavad oma ala tõelised ja andekad professionaalid, kes on suure kogemusega antud valdkonnas.
– koolitajad täiendavad ennast pidevalt ning tõstavad oma teadmiste taset.
– osalevad erinevatel rahvusvahelistel seminaridel, treeningutel ja konkurssidel.
9. Koolitusejärgsed dokumendid:
– Tunnistus

KOOLITUS

Koolitus KINNITATUD, OÜ Dofier reg.nr. 10418350 22.03.2017 juhatuse otsusega

PROFESSIONAALNE MANIKÜÜR, KÜÜNTE PIKENDAMINE, PEDIKÜÜR, NAIL ART.

õppe eesmärk: maniküüri algteadmiste omandamine ja juba olemasolevate oskuste täiendamine
hariduse liik: täiendusharidus
koolituse liik: tööalane koolitus
õppekava maht: 492 õppetundi
õppeaeg: 12-13 nädalat
õppetöö korraldus: viis korda nädalas
õpingute alustamise tingimused: õppija esitab õpingute alustamiseks avalduse. Õpingute alustajat teavitatakse telefoni ja e-kirja teel.
koolituse õpiväljundid: õpilane, kes on läbinud antud kursused:
* järgib hügieeninõudeid, loob turvalise, eelarvamustevaba ja mugava õhkkonna, suhtleb professionaalselt, kuulates klienti ja hoides informatsiooni konfidentsiaalsena; konfliktsituatsiooni ilmnemisel kaasab vajadusel juhendaja,
* järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid, lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse seadusest,
* kasutab materjale keskkonnasõbralikult,
* kasutab ergonoomilisi töövõtteid,
* omab teadmisi käte- ja jalgade anatoomiast,
* tunneb ära erinevaid küüne- ja nahahaiguseid,
* oskab kätehooldust iseseisvalt läbi viia,
* omab teoreetilisi teadmisi geel-, kangas- ja akrüültehnoloogiatest,
* oskab küünte pikendust iseseisvalt läbi viia,
* oskab teha geellakki vastavalt kliendi soovile hügieeniliselt ja ökonoomselt,
* oskab müüa ja soovitada tooteid,
* tunneb ja järgib isikliku- ja protseduuri hügieeni nõudeid,
* oskab jalahooldust iseseisvalt läbi viia,
* oskab teostada jalgade küünte ja naha hooldust,
* teab ja oskab teha pediküüri kõigi tehnoloogiate järgi lähtudes jalgade seisundist, kliendi vajadustest, kliendi vanusest,
* teab ja oskab kasutada jala hooldusvahendeid ja –tooteid, tunneb hoolduses kasutatavat aparatuuri, oskab seda kasutada.

lõpetamise tingimused: kontrollülesande sooritamine
lõpetamisel antav dokument: tunnistus

ÕPPEAINETE LOEND JA MAHT

Õppeaine 

teooria

(õppetundi)

praktiline õpe

(õppetundi)

kokku

(õppetundi)

I. Maniküür

24

64

88

II. Küünte pikendamine, Naturaalsete küünte tugevdamine, Naturaalsete küünte pikendamine (shablooniga), Hooldus, Geellakiga

24

120

 

144

III. NAIL ART

12

96

108

IV. Pediküür

24

64

88

Iseseisev praktika

  

64

KOKKU

84

344

492

I. MANIKÜÜRAINEKAVAD
SISSEJUHATUS

o Küüne ehitus
o Ülajäsemete anatoomia
o Hügieen ja hügieenilise hoolduse põhimõtted
o Küüntehaigused, nende põhjused, põhjuste eemaldamine ja ravi

I. MANIKÜÜR

1.1. Klassikaline maniküür. Operatsioonide järjekord, töövõtted. Töös kasutatavad materjalid ja aparatuur (teooria ja praktika).
1.2. Euromaniküür. Operatsioonide järjekord, töövõtted. Töös kasutatavad materjalid ja aparatuur (teooria ja praktika).
1.3. Aparaadi maniküür. Operatsioonide järjekord, töövõtted. Töös kasutatavad materjalid ja aparatuur (teooria ja praktika).
1.4. Kombineeritud maniküür. Operatsioonide järjekord, töövõtted. Töös kasutatavad materjalid ja aparatuur (teooria ja praktika).
1.5. Spa Maniküür ( peeling, mask, massaaz). Operatsioonide järjekord, töövõtted. Töös kasutatavad materjalid ja aparatuur (teooria ja praktika).
1.6. Massaaz . Operatsioonide järjekord, töövõtted. Töös kasutatavad materjalid ja aparatuur (teooria ja praktika).

II. KÜÜNTE PIKENDAMINE

2.1. Küünte pikendamise teooria.
2.2. Küünte pikendamise shablooniga, (praktika).
2.3. Geelisüsteemid (praktika).
2.4. Operatsioonid tipside modelleerimisel geeliga.
2.5. Järgnev töötlus: Geeli vahetamine kunstküüntel, operatsioonide järjestus.
2.6. Naturaalsete küünte tugevdamise teooria.
2.7. Operatsioonid ja nende järjestus naturaalsete küünte tugevdamisel geelide abil (praktika).
2.8. Geelkatted PNP (praktika).
2.9. Geeli vahetamine (praktika).
2.10. Naturaalsete küünte pikendamise teooria.
2.11. Schnell lack (teooria, praktika)
2.12. Geeli vahetus (praktika).

III. NAIL ART

3.1. NAIL ART (teooria).
3.2. NAIL ART (praktika).
IV. PEDIKÜÜR
4.1 Pediküüri teooria.
4.2 Erinevad nahahaigused, küünehaigused.
4.3. Jalaehitus.
4.4. Ravipediküür.
4.5. Massaaz.
4.6. Geelkatted (praktika).